MBBS 2014 Batch

S.NO Student Name E-mail ID
1 Abhilasha Kumari  201401001@aiimsrishikesh.edu.in
2 Abhishek Raj  201401002@aiimsrishikesh.edu.in
3 Abhisht Verma  201401003@aiimsrishikesh.edu.in
4 Aditi  201401004@aiimsrishikesh.edu.in
5 Akanksha Dingoriya  201401005@aiimsrishikesh.edu.in
6 Akash Tripathi  201401006@aiimsrishikesh.edu.in
7 Amanpreet Singh Guliani  201401007@aiimsrishikesh.edu.in
8 Amit Kumar  201401008@aiimsrishikesh.edu.in
9 Amit Patidar  201401009@aiimsrishikesh.edu.in
10 Anureet Kaur  201401010@aiimsrishikesh.edu.in
11 Apoorav Gaur  201401011@aiimsrishikesh.edu.in
12 Aravind Manoj  201401012@aiimsrishikesh.edu.in
13 Arnav Kalra   201401013@aiimsrishikesh.edu.in
14 Atlanta Borah  201401014@aiimsrishikesh.edu.in
15 B. S. Vighnesh  201401015@aiimsrishikesh.edu.in
16 Balram Yadav  201401016@aiimsrishikesh.edu.in
17 Balwant Kumar  201401017@aiimsrishikesh.edu.in
18 Bhavana Dhamecha  201401018@aiimsrishikesh.edu.in
19 Bhumika  Dhamija  201401019@aiimsrishikesh.edu.in
20 Chaitanya Gahlot  201401020@aiimsrishikesh.edu.in
21  Chandra Prakash  201401021@aiimsrishikesh.edu.in
22  Chetan Goel  201401022@aiimsrishikesh.edu.in
23  Deepti Singh  201401023@aiimsrishikesh.edu.in
24  Devansh Goel   201401024@aiimsrishikesh.edu.in
25 Dikshit Kapil  201401025@aiimsrishikesh.edu.in
26 Faizul Furquan Ansari  201401026@aiimsrishikesh.edu.in
27  Gaurav Sharma  201401027@aiimsrishikesh.edu.in
28 Govind Garg  201401028@aiimsrishikesh.edu.in
29  HanshaANSA CHOPRA  201401029@aiimsrishikesh.edu.in
30 Jagprit Singh  201401030@aiimsrishikesh.edu.in
31 Jagriti Singh Fartiyal  201401031@aiimsrishikesh.edu.in
32 Jayant Agarwal  201401032@aiimsrishikesh.edu.in
33 Jaydev Singh  201401033@aiimsrishikesh.edu.in
34 Joy Singhal  201401034@aiimsrishikesh.edu.in
35 Kajal Singh  201401035@aiimsrishikesh.edu.in
36 Kamakshi  201401036@aiimsrishikesh.edu.in
37 Kamlesh  201401037@aiimsrishikesh.edu.in
38 Kanupriya Arora  201401038@aiimsrishikesh.edu.in
39 Kanwar  201401039@aiimsrishikesh.edu.in
40 Kapil Jain  201401040@aiimsrishikesh.edu.in
41 Khangar Singh  201401041@aiimsrishikesh.edu.in
42 Kimiya  201401042@aiimsrishikesh.edu.in
43 Lokendra Singh  201401043@aiimsrishikesh.edu.in
44 Madhav Godara  201401044@aiimsrishikesh.edu.in
 45 Madhu Saini  201401045@aiimsrishikesh.edu.in
46  Mahendra Singh  201401046@aiimsrishikesh.edu.in
47  Mahesh Kumar  201401047@aiimsrishikesh.edu.in
48  Mahima Kansal   201401048@aiimsrishikesh.edu.in
49  Manoj Kumar  201401049@aiimsrishikesh.edu.in
50  Meenakshi  201401050@aiimsrishikesh.edu.in
51  Mukesh Kumar Harharitwal  201401051@aiimsrishikesh.edu.in
52  Naman Aggarwal  201401052@aiimsrishikesh.edu.in
53  Naveen Gamini  201401053@aiimsrishikesh.edu.in
54  Naveen Kumar  201401054@aiimsrishikesh.edu.in
55  Neeraj Yadav  201401055@aiimsrishikesh.edu.in
56 Nikhil Kumar Sharma  201401056@aiimsrishikesh.edu.in
57  Parshant Singla  201401057@aiimsrishikesh.edu.in
58  Pooja Soni  201401058@aiimsrishikesh.edu.in
59  Poonam Baghel  201401059@aiimsrishikesh.edu.in
60  Prabhat Kumar  201401060@aiimsrishikesh.edu.in
61  Pranus Kohli   201401061@aiimsrishikesh.edu.in
62  Prince Handa    201401062@aiimsrishikesh.edu.in
63  Priyanka  201401063@aiimsrishikesh.edu.in
64  Rajkumar Ghasal  201401064@aiimsrishikesh.edu.in
65  Rajneesh Singh  201401065@aiimsrishikesh.edu.in
66  Rakesh Kumar  201401066@aiimsrishikesh.edu.in
67  Ram Pyari Saini  201401067@aiimsrishikesh.edu.in
68  Rami  201401068@aiimsrishikesh.edu.in
69  Ratan Das Vaisnnav  201401069@aiimsrishikesh.edu.in
70  Riya  201401070@aiimsrishikesh.edu.in
71  Robin Kumar  201401071@aiimsrishikesh.edu.in
72  Sanjana  201401072@aiimsrishikesh.edu.in
73  Sanjay Kanwadia  201401073@aiimsrishikesh.edu.in
74  Sanjay Kumar Gurjar  201401074@aiimsrishikesh.edu.in
75  Sarthak Kukreja  201401075@aiimsrishikesh.edu.in
76  Satish Kumar  201401076@aiimsrishikesh.edu.in
77  Satyam Khanna   201401077@aiimsrishikesh.edu.in
78  Shailendra Kumar Bilonia  201401078@aiimsrishikesh.edu.in
79  Sheena Arora  201401079@aiimsrishikesh.edu.in
80  Sheetal Sharma  201401080@aiimsrishikesh.edu.in
81 Sheetal Sharma  201401081@aiimsrishikesh.edu.in
82  Shekhar Yadav  201401082@aiimsrishikesh.edu.in
83  Shloka Sharma  201401083@aiimsrishikesh.edu.in
84  Shubham Sahni  201401084@aiimsrishikesh.edu.in
85  Shubham Saini  201401085@aiimsrishikesh.edu.in
86  Sudeshdeep Sinha  201401086@aiimsrishikesh.edu.in
87  Sukhdeep Singh  201401087@aiimsrishikesh.edu.in
88  Sunit Vardhan  201401088@aiimsrishikesh.edu.in
89  Suresh Kumar  201401089@aiimsrishikesh.edu.in
90  Utkarsh Katiyar   201401090@aiimsrishikesh.edu.in
91  Varsha Dholiya  201401091@aiimsrishikesh.edu.in
92  Versha  201401092@aiimsrishikesh.edu.in
93  Vijay Singh  201401093@aiimsrishikesh.edu.in
94  Vikas Olkha  201401094@aiimsrishikesh.edu.in
95  Vipul Sharma  201401095@aiimsrishikesh.edu.in
96 Vishal Sharma   201401096@aiimsrishikesh.edu.in
97 Wasimuddin  201401097@aiimsrishikesh.edu.in
98 Yashpal  201401098@aiimsrishikesh.edu.in
99 Yogesh Choudhary   201401099@aiimsrishikesh.edu.in
100 Rajat Sharma 201401100@aiimsrishikesh.edu.in
101 Kamaldeep  
102 Chetan Bhatia  
103 Sukhdev Prasad Yadav  
104 Raja Ram Choudhary  
105 Subin Shaji Varghese